Chalmers Danssällskap / Chalmers Dance Society
 Loggan

Här dansas det! Här dansas det!
Chalmers Danssällskap är en kårförening för dansintresserade på och utanför Chalmers. På denna hemsida finner du information om våra dansaktiviteter och annat dansrelaterat!

Chalmers Dance Society is a dance club within the student union for dance interested in and outside of Chalmers. On this homepage you find information about our dance activities and other dance-related things!

Här dansas det! Här dansas det!

  Linje


Kallelse till Chalmers danssällskaps årsmöte
25:e september kl. 19.19 utanför Scaniasalen

Härmed kallas alla medlemmar i Chalmers Danssällskap till årsmöte. Mötet äger rum torsdag 25:e september kl. 19.19 utanför Scaniasalen.
Var vänlig kom i god tid till mötet så att vi kan börja vid utsatt klockslag. Du som inte är medlem i Chalmers studentkår och vill förnya ditt medlemskap kommer ha möjlighet att göra så strax före årsmöte. Kom då kl 19.00.

Väl mött!

Er ordförande Sandra

                                                                                                                    


Call for Chalmers Dance Society's annual meeting
Thurday Sep 25th at 19:19 outside of Scania hall

Hereby all members of Chalmers Student union are called to our annual meeting. The meeting will take place on Thursday September the 25th at 19:19, outside of the Scania hall.
Below is attached the summons for the meeting. Note that all documents are in Swedish and
that the meeting also will be held in Swedish. If you wish to know the contents of the summons you can get in touch with us.
If you wish to participate in the meeting, please be in good time!
If you are not a member of the Chalmers student union, you have to renew your membership to stay a member. You will have the possibility to do so, just before the meeting.

You president Sandra


Kallelse:


Årsmötet äger rum 25 september 2014, kl. 19.19 utanför Scaniasalen, Chalmers kårhus. Alla gamla och nya (även blivande) medlemmar hälsas härmed välkomna. Ingen föranmälan!

Dagordning

 • 1. Formalia
  • a. Mötets öppnande
  • b. Mötets stadgeenliga utlysande
  • c. Fastställande av föredragningslista
  • d. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  • e. Val av två justeringspersoner
 • 2. Föregående läsår (2013/2014)
  • a. Redovisning av verksamhetsberättelse för 2013/2014
  • b. Redovisning av bokslut för 2013/2014
 • 3. Behandling av eventuella propositioner och motioner *
 • 4. Nästa läsår (2013/2014)
  • a. Fastställande av verksamhetsplan för 2014/2015
  • b. Fastställande av medlemsavgift för 2014/2015**
  • c. Fastställande av budget för 2014/2015
 • 5. Val av styrelse för föreningen för läsåret 2014/2015
 • 6. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar.
 • 7. Övriga frågor
 • 8. Mötets avslutande

* Eventuella motioner skall vara föreningens styrelse tillhanda senast tre dagar innan årsmötet, per post till Chalmers danssällskap, Sven Hultins gata 4, 412 58 Göteborg eller per e-post till dance-board@chs.chalmers.se.
** Styrelsens förslag är att medlemsavgiften är fortsatt 50 kr för icke-chalmerister, gratis för chalmerister och att icke-chalmerister endast kan bli medlemmar om andelen chalmerister i föreningen överstiger 75% eller om de sitter i styrelsen.

    Linje
 
Copyright © Chalmers Danssällskap / Chalmers Dance Society

Webbansvarig/Webmaster: Styrelsen 

Senast uppdaterad / Latest updated 2014-09-18                   

www.dance.chs.chalmers.se
Free counter and web stats Ny räknare från 28/7 2010 / New counter from 28/7 2010