Kontakt                                                                                Contact
Loggan

Styrelsen m.fl.

Enklaste sättet att få kontakt med danssällskapets styrelse är att skriva till dance-board@dance.chs.chalmers.se. Ditt e-brev går då ut till hela styrelsen. 

Har du synpunkter på webbsidorna eller mer information som du anser borde vara tillgänglig på vår webbplats? Skriv till styrelsen så återkommer vår hemsidesansvariga till dig.

Dans-e-postlista för alla

dance-info@chs.chalmers.se är Chalmers danssällskaps allmänna e-postlista för dansaktiviteter i Göteborg. Här kan ni få information om våra danskvällar och kurser, liknande dansaktiviteter vid andra dansföreningar/-skolor, lediga platser på danskurser för studenter och mycket annat. Listan är öppen så vi ber att alla bara använder listan för information om dans. Man adderas till listan när man blir medlem i Chalmers Danssällskap. 

Man kan också anmäla sig till listan genom att gå in på sidan:
http://lists.dance.chs.chalmers.se/mailman/listinfo/dance-info
och följa instruktionerna.

På samma sida kan man även avanmäla sig från listan.
 

Skulle det vara något problem, hör av dig till dance-board@dance.chs.chalmers.seThe board etc.


The easiest way to get in contact with the board of the Dance Society is to write an e-mail to dance-board@dance.chs.chalmers.se. Your e-mail will be sent to the entire board.

Do you have comments about the web site or more information that you think should be available here? Write to the board on the address above and the webmaster will get back to you.

Dance email list for everybody

dance-info@chs.chalmers.se is Chalmers Dance Society's general mailing list for dance activities in Gothenburg. Here you get information about our dance nights and courses, about similar activities on other dance societies/schools, open places in the student dance classes and a lot more. It's an open list so we ask that everyone only uses the list for dance related information. If / when you become a member of Chalmers Dance Society you are added to the list.

You may also subscribe to the list by go to the page http://lists.dance.chs.chalmers.se/mailman/listinfo/dance-info and follow the instructions.

On the same page you may also unsubscribe from the list.


Should there be any problems please contact dance-board@dance.chs.chalmers.se

 
Copyright © Chalmers Danssällskap / Chalmers Dance Society

Webbansvarig/Webmaster: Styrelsen

Senast uppdaterad / Latest updated 2010-07-28.

http://www.dance.chs.chalmers.se