Kalender / Calendar   LogganHÖSTEN 2011 - VÅREN 2012


Inga planerade dansarrangemang. Se startsidan för mer info.


*****************

DANSKURSER

Inga kurser ges, men se gärna webbsidan för information om danser och länkar till musik och videoklipp. Klicka på bilden eller här.

Dance courses at ChalmersAUTUMN 2011 - SPRING 2012


No planned dance arrangements. See the startpage for more info.


*****************

DANCE COURSES

No courses will be given but you are welcome to use the website for information about dances and links to music and video clips. Click on the picture or here.


Dance courses at Chalmers-----------------------------------------------


----------------------------------------------- 
Copyright © Chalmers Danssällskap / Chalmers Dance Society

Webbansvarig för denna sida /Webmaster for this page: Styrelsen & Marika Lagervall

Senast uppdaterad / Latest updated 2011-12-07

www.dance.chs.chalmers.se