Dansaktiviteter
Loggan

Danskvällar och kurser
Dance nights and courses

Chalmers Danssällskap har till huvudverksamhet att anordna danskvällar och dessa brukar ligga ungefär en gång i månaden under terminstid, vanligen på lördagar. På dessa spelar vi musik och dansar populära pardanser som t.ex. Bugg, Foxtrot, Vals, Jitterbug (Lindy hop) och Salsa.

I samband med danskvällarna har vi ofta prova-på-kurser där man kan prova en ny dans eller lära sig lite mer. Även du som aldrig har dansat förut, men är nyfiken och vill prova är välkommen!

Vi ordnar också längre danskurser på nybörjar- och fortsättningsnivå i bl.a. baldanser, se kalendern för information om aktuella kurser. Vanligtvis har vi också hand om en intensiv danskurs före Chalmers vårbal i samarbete med Marskalksämbetet (tidigare
Balkommittén)Föreningen har också ordnat en egen bal 2009, 2010 och 2011. Foton från balerna kan du hitta här för 2009här för 2010 och här för 2011. Föreningens danslärare kan också ge specialkurser och privatlektioner, se här för mer information.


Terminens program

Viktig information om danskvällarna:

Tid:
Prova-på-kursen börjar vanligen kl. 18. 00. Den fria dansen pågår från ca 19.30 så länge vi orkar. Vanligen omkring 22.30. Undantag förekommer, se kalendern.
Inträde:
Vanligen 10 kr för medlemmar och 30 kr för icke-medlemmar.
Medlemsavgift:
2010/2011 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga. Gäller fram till juni 2011.

Prova-på-kurs:
Prova-på-kurser börjar vanligen klockan 18.00.
Lokal:
Oftast Scaniasalen, Chalmers kårhus (en trappa upp från entrén). Se kalendern för aktuell information.
Fika:Vanligtvis finns fika (smörgåsar, mjuka kakor) att köpa till ett lågt pris


Chalmers dance society's main activity is to organise dance nights, usually once a month during terms and most often on Saturdays. On these we play music and dance popular couple dances, e.g. Bugg (a Swedish dance), Foxtrot, Waltz, Jitterbug (Lindy Hop) and Salsa.

In connection with the dance nights we often have trial-courses  where you can try a new dance or learn some more. Also for those who have never danced before, but are curious and want to try!

We also arranges longer dance courses on beginners and intemediate level in e.g. ballroom dances, see the calendar for information. Usually we also arranges a crash course before Chalmers spring ball together with Marskalksämbetet (before the
Ball Committee). The dance society has also arranged a ball on its own both 2009, 2010 and 2011. You can find photos from the balls here for 2009, here for 2010 and here for 2011. The societys dance teacher can also give special courses and private lessons, se here for more information (mostly in Swedish though).

Menue in English


Important information om danskvällarna:


Time:
The crash course usually start at 18.00. The mixed dancing begins at ca 19.30 and continues until people get tired.  Usually about 22.30. Exceptions occur, see the calendar.
Entrance fee:
Usually 10 kr for members and 30 kr for non-members.
Membership fee:  
2010/2011: 30 kr for members in Chalmers student union, 50 kr for others. Valid until June 2011.
Trial-courses:  
Crash-courses usually start at 18.00.
Place:
Usually Scaniasalen in the student union house at Chalmers (upstairs from the entrance) . Check the calendar for current information.
Snacks:Usually we'll have snacks (sandwiches, soft cakes) to buy at a low price!

 
Copyright © Chalmers Danssällskap / Chalmers Dance Society

Webbansvarig/Webmaster: Styrelsen

Senast uppdaterad / Latest updated 2011-07-29.

http://www.dance.chs.chalmers.se